ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:00 น.  แก้ไขล่าสุดเมื่อ  วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:08 น.