ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ลานหน้าวิหารพระพุทธไตรรัตรนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:36 น.