ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ "Bike for Dad" วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 น.
เผยแพร่โดย  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:59 น.