ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 20:18 น.  แก้ไขล่าสุดเมื่อ  วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:11 น.