ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 20:22 น.  แก้ไขล่าสุดเมื่อ  วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:10 น.