ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประกวดธิดากรุงเก่า ประจำปี 2558 "สตรีสองวัย รักษ์ในวัฒนธรรม" ณ เวทีกลางการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 23:49 น.