ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การออกรางวัลสลากการกุศลพิเศษงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2558 ณ บริเวณเวทีกลางงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 00:40 น.  แก้ไขล่าสุดเมื่อ  วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:07 น.