ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ และพิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559
เผยแพร่โดย   จาก ผู้ดูแลระบบ   วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:54 น.