ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 บริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 19:45 น.