ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:07 น.