ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดโครงการซ่อมบำรุงต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 21:59 น.