ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:43 น.