ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะทำงานผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจที่ 1
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10:36 น.