ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One Stop Service Center: SME oss ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณชั้น 1 หน้าศูนย์ SME OSS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคาร 4 ชั้น)
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 14:35 น.