ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่่ 12 ก.พ. 59
เผยแพร่โดย  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 21:30 น.