ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่่ 18 ก.พ. 59
เผยแพร่โดย  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 11:29 น.