ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่่ 3 มี.ค. 59
เผยแพร่โดย  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:46 น.