ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพงานแถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาด ประจำปี2559
เผยแพร่โดย  อรพินท์ มะปรางหวาน จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15:59 น.