ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
เผยแพร่โดย  อรพินท์ มะปรางหวาน จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:28 น.