ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย  อรพินท์ มะปรางหวาน จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:26 น.