logo
leftim upim rightim upimupim
lineim
วัด
พระที่นั่ง
พระราชวังหลวง
พิพิธภัณฑ์
โบราณสถานในเกาะบางปะอิน
ศูนย์ศิลปาชีพ/ศูนย์ศึกษาฯ
สวนสาธารณะ
หมู่บ้านนานาชาติ
พระราชานุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน
ตลาดบก / ตลาดน้ำ
ร้านของฝากของที่ระลึก
อื่นๆ
 
 แผนที่ท่องเที่ยว
 ปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี
สกู๊ปวีดีโอท่องเที่ยว/กิจกรรม
 เทศกาลประเพณี
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
 การเดินทาง
lineim
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
 

จัดตั้งขึ้นในเขตที่ดินปฏิรูปเพื่อการเกษตร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร มีเนื้อที่ทั้งหมด เกือบ1,000ไร่ ศูนย์ศิลปาชีพนี้มุ่งฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับ งานศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ วิชาที่สอนให้แก่เกษตรกรได้แก่ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใย พืช การแกะสลัก การทำตุ๊กตาการประดิษฐ์ ดอกไม้เทียม การทำเครื่องเรือน การทอผ้า การย้อมสีและผลิตภัณฑ์จาก ผ้า ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วมีจำหน่ายที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ การเดินทางไปยังศูนย์ฯ สามารถไปทางเรือตามลำน้ำ เจ้าพระยามาขึ้นที่ท่าของศูนย์ หรือไปทางรถยนต์ เมื่อถึงอำเภอบางปะอินแล้วมีทางแยกเข้าสู่สายบางไทร-สามโคก ระยะทาง ๒๔กิโลเมตร ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวังปลาจะปิดเฉพาะวันจันทร์และวันอังคาร แผนที่

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  

 

 

 

ประวัติความเป็นมา พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือการเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกแห่งหน ทั่วทุกภาคของประเทศไทยพระราชกรณียกิจ นี้ ได้ทรงปฏิบัติติดต่อกันมานานนับเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว จึงทำให้ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรว่ามีความทุกข์สุขอย่างไร ที่ทรงเป็นห่วงมากก็คือ ความยากจนของราษฎรจึงทรงมีพระราชประสงค์จะจัดหาอาชีพให้ราษฎรทำ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพ ในภาวะปัจจุบัน
เปิดวันจันทร์-ศุกร์เวลา 08.00-17.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลา 09.00-18.00 น.
โทร. 0 3537 2443-6 โทรสาร 0 3537 2441

แผนที่

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
 

ประกอบด้วยอาคารหลัก ตั้งอยู่บนถนนโรจนะติดกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในเกาะตัวเมือง และอาคารผนวก ตั้งอยู่ ณ บริเวณเคยเป็น หมู่บ้านญี่ปุ่น ต. เกาะเรียน ศูนย์ฯนี้เป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านอยุธยาศึกษา โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทยสมัยที่พระนครศรีอยุธยาเป็น ราชธานี เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อยุธยาซึ่งแสดงสิ่งจำลองที่ได้มาจาก การค้นคว้าวิจัยโดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีของการจัดพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงนิทรรศการสมัยใหม่ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยาด้วยศูนย์แห่งนี้เปิดทำการทุกวัน (วันจันทร์-วันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์) เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชมสำหรับนักเรียนและนักศึกษา ในเครื่องแบบ ๕ บาท ประชาชนทั่วไป ๒๐ บาท นักเรียนต่างชาติ ๕๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐-๓๕๒๔-๕๑๒๓-๔

แผนที่

ศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยานานาชาติ  
ศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยานานาชาติ ตั้งอยู่ชั้นล่างภายในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เป็นความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ล่าสุด ได้พัฒนาปรับปรุงให้เป็นรากฐานทางวัฒนธรรม ในระดับประเทศ ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา สร้างโรงภาพยนตร์ 360 องศา แสดงเรื่องราวความสัมพันธ์ของอยุธยากับนานาประเทศ ทั้งด้านการทูต การทหาร การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นับเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันที่มีมาช้านาน ซึ่งเชื่อว่าประเทศไทยจะเดินเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสง่างาม โดยเปิดศูนย์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26