จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำหอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อง ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำหอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อง ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 15:41 น.

 อ่าน 2,545

        วันนี้  ๒๒ มิ.ย. ๕๕ นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานร่วมกับนายดิสธร  วัชโรทัย รองราชเลขาธิการพระราชวัง เปิดหอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อง ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ  ณ อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  ต.บ้านใหม่  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


        นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงการจัดทำหอจดหมายเหตุ ครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕และต้องการให้ประชาชนได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของทุ่งมะขามหย่องมากขึ้น ทั้งทางที่สมเด็จพระศรีสุริโยทัยทรงออกทำศึกปกป้องแผ่นดิน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำทหารออกรบข้าศึกที่มาตั้งค่ายที่ทุ่งมะขามหย่อง


       นอกจากนี้ หอจดหมายเหตุแห่งนี้ก็ยังบอกเล่าถึงเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่องในปี ๒๕๓๙ และทรงมีพระราชดำริให้ใช้ทุ่งมะขามหย่องเป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำที่ไหลบ่าทุกปี มีระบบชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มีต่อชาวไทย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด