ค้นหาข่าว รับรางวัล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข่าว รับรางวัล จำนวน 22 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิณผล พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 36 ปี 2558 / มอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตราฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ (โรงพยาบาลเสนา) / มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนทางการแพทย์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 2,709
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการฯ ขอแสดงความยินดีกับนางวรรณา สระปทุม (สสค.อย) ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติฯ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 3,306
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสดงความยินดีนักเรียนไทยรับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก

 อ่าน 3,430
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด