ต้อนรับ พลโท ธีรชัย นาควานิช มทภ.1/ผบ.กกล.รส.ทภ.1 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้อนรับ พลโท ธีรชัย นาควานิช มทภ.1/ผบ.กกล.รส.ทภ.1 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:47 น.

 อ่าน 477,426

       นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ
พลโท ธีรชัย นาควานิช  มทภ.1/ผบ.กกล.รส.ทภ.1 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และมอบนโยบายในการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยสรุป ดังนี้

     1. การมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อมาช่วยจังหวัดฯ ให้ทำงานร่วมกับกองกำกับการทหารที่ คสช. ส่งกำลังมากำกับดูแลในพิ้นที่จังหวัดฯ เพื่อให้ร่วมกันทำงาน สร้างความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีความเข้าใจต่อการบริหารประเทศ และแนวทางในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ที่กำลังดำเนินการ และให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คือ หลักการสร้างสังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และเพื่อสร้างบรรยากาศการพัฒนาประเทศต่อไป

    2. ได้ชี้แจงว่า หัวหน้าคณะ คสช. ต้องการให้ทุกฝ่าย หรือทมุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนเป็นหลัก ข้าราชการต้องเข้าใจ เข้าถึง พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน และต้องการให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกระดับ

    3. การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ต้องขจัดอิทธิพลและอำนาจมืด ให้หมดไป โดยให้ทุกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายปกติเป็นหลัก เช่น บ่อนไก่ บ่อนการพนัน รถบรรทุกน้ำหนักเกิด ถ้าในพื้นที่กำลังไม่เพียงพอ ให้ประสาน ทหาร ผบ.ร้อย รส. ที่ประจำอยู่ภายในพื้นที่ของทุกอำเภอ สำหรับบ่อนไก่ที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ก็สามารถอนุญาตเปิดได้

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด