จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบและดำเนินมาตรการตามบทลงโทษสูงสุดกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ยังฝ่าฝืนตั้งร้านค้ารุกล้ำเขตพื้นที่ทางหลวง เตรียมความปลอดภัยก่อนเทศกาลสงกรานต์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบและดำเนินมาตรการตามบทลงโทษสูงสุดกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ยังฝ่าฝืนตั้งร้านค้ารุกล้ำเขตพื้นที่ทางหลวง เตรียมความปลอดภัยก่อนเทศกาลสงกรานต์

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12:55 น.

 อ่าน 3,621

        เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการฯ บูรณาการร่วมกับ แขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการลงพื้นที่จัดระเบียบร้านค้าที่รุกล้ำเขตพื้นที่ทางหลวง หลังพบมีพ่อค้าแม่ค้าฝ่าฝืนมาตั้งร้านขายสินค้าริมถนนอีก

        นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดระเบียบร้านค้าที่รุกล้ำเขตทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการจราจรและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยได้เน้นดำเนินการตามถนนสายหลัก บนถนนทางหลวงหมายเลข 32 ตั้งแต่ช่วง กม.49 บริเวณ อำเภอมหาราช มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ โดยภายหลังจากการดำเนินการ พบว่า มีพ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านจำหน่ายสินค้ารุกล้ำทางหลวง ซึ่งเป็นกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ตามมาตรา 47(1) จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจึงได้สั่งการให้เจ้าของดำเนินการรื้อถอนร้านค้าในส่วนที่เกินจากที่กฎหมายกำหนดไว้ทันที พร้อมทั้งดำเนินการทางกฎหมายตามมาตรการบทกำหนดลงโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับร้านค้าที่อาจจะมากระทำผิดซ้ำอีก ทางจังหวัดมีความห่วงใย มีทั้งหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ ทางท้องถิ่นทางอำเภอ กำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเสียงตามสาย ทำหนังสือแจ้งเตือน อย่างได้ลุกล้ำมาขายในเขตพื้นที่ทางหลวง เพื่อป้องกัน และเป็นการลดอุบัติเหตุ ซึ่งในช่วงนี้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะใกล้เข้าสู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการเดินทางไปกลับของประชาชนโดยใช้เส้นทางหลักจำนวนมาก อาจเกิดอันตรายขึ้นได้

 

        อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ จะมีการติดตามความเรียบร้อย โดยให้มีการจัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลกับทางผู้บังคับบัญชาให้ทราบทุกวัน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด