สา'สุขกรุงเ่ก่า : ประชุมทำแผน อะเดรียติก พาเลซ พัทยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สา'สุขกรุงเ่ก่า : ประชุมทำแผน อะเดรียติก พาเลซ พัทยา

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 15:32 น.

 อ่าน 4,418
วันที่ ๓๐ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง / สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ / ทีมทันตแพทย์ / ทีมนักกายภาพบำบััด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งเข้าร่วมประชุม ในโอกาสได้ัจัดงาน "แสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๕" ณ โรงแรมอะเดียติค พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด