ร่างมาตรการ/แนวทาง ในการดำเนินการประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่างมาตรการ/แนวทาง ในการดำเนินการประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:40 น.

 อ่าน 1,537,106

ร่างมาตรการ/แนวทาง ในการดำเนินการประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ

จากการประชุมปรึกษาหารือประเด็นตรวจราชการแบบบูรณาการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทเอกสารประกอบการตรวจราชการประจำเดือน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด