จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับกระบวนงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สร้างความโปร่งใสโดยนำระบบเทคโนโลยีมาให้ประชาชนตรวจสอบ และอบรมเข้มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับกระบวนงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สร้างความโปร่งใสโดยนำระบบเทคโนโลยีมาให้ประชาชนตรวจสอบ และอบรมเข้มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 11:29 น.

 อ่าน 1,909

 สืบเนื่องจาก นายกรัฐมนตรีประกาศแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไปของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบให้ทุกจังหวัดคัดเลือกกระบวนงานที่มีความไม่โปร่งใส มาปรับปรุงให้ดีขึ้น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้คัดเลือก "กระบวนงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ" โดยตั้งเป้าหมายว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็ว และโปร่งใส ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเงิน ๒,๘๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปใช้อบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ กฏเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  การอบรมเข้มด้านกฎหมายทุจริต คอร์รัปชั่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อสะดวกต่อการบันทึก ตรวจสอบ  โดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการช่วยเหลือโดยกรอกรหัสบัตรประชาชน ๑๓ หลักของเจ้าบ้าน  ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมที่จะต้องรออ่านจากประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เท่านั้น

หากประชาชนไม่พึงพอใจ หรือตรวจสอบแล้วพบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลยังสามารถแจ้งอุทธรณ์ข้อมูลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ซึ่งเมื่อก่อนจะรู้ต่อเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น และจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมาก  จึงเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุและสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อจังหวัด 

 

คาดภายในกลางปี ๒๕๕๖  ระบบการทำงานของจังหวัดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จะเดินหน้าสร้างความโปร่งใส และนำมาซึ่งรอยยิ้มของประชาชน 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด