จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจการเข้าฝึกอบรมความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจการเข้าฝึกอบรมความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ

ผู้เขียน:  ธันยชนก แดงน้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:47 น.

 อ่าน 2,724

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนำผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ เผยแพร่สู่ประชาชนในระดับพื้นที่/ท้องถิ่น และจัดตั้งเกษตรกรตัวอย่างในการนำผลสำเร็จไปปฏิบัติ ตลอดจนเผยแพร่ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจเพิ่มพูนองค์ความรู้และนำกลับไปพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้  จำนวน 100 คน โดยสำนักงาน กปร. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหาร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.พระนครศรีอยุธยา (ชั้น 4 อาคาร4 ชั้น ศาลากลาง จ.พระนครศรีอยุธยา)

หรือ สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที www.ppb.moi.go.th/midev08


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด