สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานคลินิกเกษตรกร เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานคลินิกเกษตรกร

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:08 น.

 อ่าน 7,632

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 นายกำนนท์ สุภานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้นายภาณุวัตร สุขสม และนายคมกฤษ บัวพิมพ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานคลินิกเกษตรกร และตรวจเยี่ยมแนะนำตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ณ รพสต.วัดตะกู อ.บางบาล รพสต.นาคู อ.ผักไห่ รพสต.ชายนา อ.เสนา และ รพสต.บ้านกลึง อ.บางไทร


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด