ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้รับบริการสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้รับบริการสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 08:57 น.

 อ่าน 2,290

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้โชคดีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      โทร. 0-3534-5367

2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                               โทร. 0-3533-6543

3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                          โทร. 08-7752-xxxx

ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0-3533-5665 กด 6

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด