ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมอ่านสาส์นวันวิสาขบูชาโลก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมอ่านสาส์นวันวิสาขบูชาโลก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:39 น.

 อ่าน 1,770
ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกกว่า 80 ประเทศ ร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกกว่า 80 ประเทศ ร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันนี้ (12 พ.ค.57) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก มีผู้นำศาสนาพุทธจาก 84 ประเทศทั่วโลกร่วมงาน โอกาสนี้ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกกรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถือเป็นวันสากลของโลก ขณะเดียวกัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตรัสว่า วันวิสาขบูชานับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อชาวพุทธทั่วโลก แม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธก็ยังเห็นความสำคัญ จึงรวมกันเสนอให้องค์การสหประชาชาติรับรองให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก พร้อมกำหนดให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชาในวันดังกล่าว
 
ที่มาข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด