นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายสนับสนุนโครงการคืนความสุขสู่ครอบครัวเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายสนับสนุนโครงการคืนความสุขสู่ครอบครัว

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:28 น.

 อ่าน 4,208

      นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายสนับสนุนโครงการคืนความสุขสู่ครอบครัว โดยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคืนความสุขสู่ครอบครัว ด้วยการให้ความรู้ในการทำอาหารไทยคาว - หวาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทย และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยไปสู่ลูกหลาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสายสัมพันธ์ความรัก ความอบอุ่น และสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ หลักเลิกงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ (ทุ่งหันตรา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมให้ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(กลุ่มงานปกครอง) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  นี้

        นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนราชการออกกำลังกายทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้นำออกกำลังกาย   จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

 


            


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด