ที่ อย 0017.1/ว2424 ลว.5 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งกำหนดตรวจประเมินและให้คะแนนหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ อย 0017.1/ว2424 ลว.5 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งกำหนดตรวจประเมินและให้คะแนนหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:06 น.

 อ่าน 2,277,437

ที่ อย 0017.1/ว2424 ลว.5 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งกำหนดตรวจประเมินและให้คะแนนหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด