รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ผู้เขียน:  ชิชนาฏ ศารทประภา จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 14:42 น.

 อ่าน 8,554

 - สำนักงานบริหารหนี้สินสาธารณะ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานบริหารหนี้สินสาธารณะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4  มิถุนายน  2553  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pdmo.mof.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

 - กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ         จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15  มิถุนายน  2553 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงเพื่อขอโอนได้ที่ www.ipthailand.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน"

 - สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งในสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21  มิถุนายน  2553 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงเพื่อขอโอนได้ที่ www.cifs.moi.go.th หัวข้อ "ข่าวแต่งตั้ง / รับโอน / รับสมัคร"


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด