การจัดทำแผนและการดำเนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดทำแผนและการดำเนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:36 น.

 อ่าน 2,183

วันนี้ (19 พ.ย.57) เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนและการดำเนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรอบการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562) ที่สอดคล้องกับ Roadmap
- การแก้ไขปัญหาขยะเก่า
- สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่
- วางระเบียบมาตรการ
- สร้างนิสัยคนในชาติ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด