รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 17:01 น.

 อ่าน 2,012

ด้วยภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อเข้าศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 4

ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์-วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.polsci.chula.ac.th/mpg 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด