ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ "ประชุมกรมการจังหวัดโปร่งใส ไร้กระดาษ"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ "ประชุมกรมการจังหวัดโปร่งใส ไร้กระดาษ"

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09:14 น.

 อ่าน 1,904

ที่ อย 0017.1/ว 839 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558

เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ "ประชุมกรมการจังหวัดโปร่งใส ไร้กระดาษ"

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด