วันที่ 1 เมษายน 2558 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ / ลูกจ้าง สำนักงานจังหวัด เลี้ยงส่ง นางสมทรง แพรเขียว ลูกจ้างประจำ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 เมษายน 2558 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ / ลูกจ้าง สำนักงานจังหวัด เลี้ยงส่ง นางสมทรง แพรเขียว ลูกจ้างประจำ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:38 น.

 อ่าน 2,504

วันที่ 1 เมษายน 2558 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่  / ลูกจ้าง สำนักงานจังหวัด เลี้ยงส่ง นางสมทรง แพรเขียว ลูกจ้างประจำ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด