สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณมนัสศรี ไพบูลย์ศิริ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางนาถนภา สหเมธาพัฒน์ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข พร้อมคณะ ในโอกาสลงตรวจเยี่ยมติดตามและนิเทศผลการนำเนินงาน โครงการผู้สูงอายุของแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณมนัสศรี ไพบูลย์ศิริ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางนาถนภา สหเมธาพัฒน์ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข พร้อมคณะ ในโอกาสลงตรวจเยี่ยมติดตามและนิเทศผลการนำเนินงาน โครงการผู้สูงอายุของแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:09 น.

 อ่าน 2,100

วันที่ 16 มกราคม 2558 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณมนัสศรี ไพบูลย์ศิริ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางนาถนภา สหเมธาพัฒน์ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข พร้อมคณะ ในโอกาสลงตรวจเยี่ยมติดตามและนิเทศผลการนำเนินงาน โครงการผู้สูงอายุของแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด