สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ นพ.สุรเชรษฐ์ สถิตนิรมัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข / นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย / นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควมคุมโรค / นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการองค์การอหารและยา และ นพ.มรุต จิระเศรษฐศิริ สาธารณสุขนิเทศ เขต 4 ณ กระทรวงสาธารณสุขเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ นพ.สุรเชรษฐ์ สถิตนิรมัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข / นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย / นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควมคุมโรค / นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการองค์การอหารและยา และ นพ.มรุต จิระเศรษฐศิริ สาธารณสุขนิเทศ เขต 4 ณ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:21 น.

 อ่าน 2,337

วันที่ 30 ธันวาคม 2557 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ นพ.สุรเชรษฐ์ สถิตนิรมัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข / นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย / นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควมคุมโรค / นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการองค์การอหารและยา และ นพ.มรุต จิระเศรษฐศิริ สาธารณสุขนิเทศ เขต 4 ณ กระทรวงสาธารณสุข


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด