สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมชี้แจงบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมลงนามบันทึกตกลงทำความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/สันนิบาตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ. กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมชี้แจงบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมลงนามบันทึกตกลงทำความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/สันนิบาตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:28 น.

 อ่าน 1,845

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมชี้แจงบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมลงนามบันทึกตกลงทำความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/สันนิบาตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด