เชิญเข้าร่วมสัมมนาเสริมบทบาทความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเสริมบทบาทความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:15 น.

 อ่าน 2,235

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้การเสริมบทบาทความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นวาระสำคัญของจังหวัด ซึ่งเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้มีการจัดสัมมนา ๒ โครงการที่น่าสนใจ  ดังนี้

วันที่ ๑๔ – ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๘  สัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน  ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และเจ้าหน้าที่โครงการ ทั้งสิ้น ๑๐๐ คน  ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร                   

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   สัมมนาจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน : การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีภาคส่วนต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งสิ้น ๑๗๐ คน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรและภาคประชาชน เพื่อรับทราบผลกระทบและนำมาปรับตัวการใช้ชีวิต การระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การวางแผนงาน/โครงการของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

    >> หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา กำหนดการ และแบบตอบรับ

                               


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด