๑๕ ก.ค. ๕๘ พลตรี กมล เพิ่มกำลังพล หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๑ และคณะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๕ ก.ค. ๕๘ พลตรี กมล เพิ่มกำลังพล หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๑ และคณะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11:27 น.

 อ่าน 2,257
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลตรี กมล เพิ่มกำลังพล หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ ๑ และคณะจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จำนวน ๕ โครงการ  ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตรวจติดตามในพื้นที่ 
 
โครงการทั้ง ๕ โครงการ มีดังนี้
 
๑) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถัง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)ประเภทบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ ๙ ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ
 
๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บริเวณช่วงตั้งแต่ข้างโรงเรียนวัดกระโจมทอง ไปจนถึงถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๑ ต.พิตเพียน อ.มหาราช
 
๓) โครงการขุดลอกหนองปลากราย หมู่ที่ ๓ ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน
 
๔) โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำการยกระดับถนนและก่อสร้างกำแพงกันดินขอบตลิ่งทรุดตัวที่ขอบทาง (ฝั่งซ้ายคลองบางกุ้ง) หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกุ่ม
ตรวจติดตาม รับทราบผลความก้าวหน้า ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตรวจโครงการ ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกลำลางสาธารณะ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพน อำเภอ เสนา และพบปะกลุ่มเกษตรกร
รับฟังการบริหารจัดการน้ำในตำบลทับน้ำ - ตำบลบ้านม้า และความคืบหน้าการขุดลอกหนองปลากราย
ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ต.พิตเพียน อ.มหาราช 
 
 ทั้ง ๕ โครงการ ได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุน ทั้งสิ้น ๑๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท และได้ลงนามสัญญาจ้างทั้ง ๕ โครงการเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๐,๓๘๘,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจังหวัดจะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บำรุงรักษาให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
ติดตามรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์การตรวจราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา >> คลิกที่นี่

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด