ประชุมคณะทำงานประสานงานระดับองค์กร เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะทำงานประสานงานระดับองค์กร เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2558

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:22 น.

 อ่าน 1,907

       วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐  น. นายทรงกลด สว่างวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานระดับองค์กร เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (PMQA )ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     คณะทำงานชุดนี้ เป็นคณะทำงานที่แต่งตั้งจาก ๓๔ ส่วนราชการ และ เลขานุการ ๒๓ Agenda ของจังหวัด จะเป็นผู้ประสานงานของหน่วยงานในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ - หมวด ๗  และสรุปผลรายงานให้ที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ และทุก ๓ เดือน

  >> อ่านต่อรายละเอียด

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด