กำหนดการเข้ารับสิ่งของพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการเข้ารับสิ่งของพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:13 น.

 อ่าน 3,434

จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดขั้นตอนการเข้ารับสิ่งของพระราชทาน (เสื้อคอกลม เข็มกลัดที่ระลึกและสายรัดข้อมือ) ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มรับของระหว่างเวลา 11.00 - 15.00 น.

การแต่งกาย

หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ แต่งกายชุดกากีคอพับแขนยาว
ประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ
พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนดังนี้

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 7.00 - 15.30 น.

1. ตรวจสอบลำดับที่จากบอร์ดติดประกาศ หรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.ayutthaya.go.th/bikefordad/search.php

2. จดเลขลำดับที่ในประกาศ แล้วเข้าแถวลงทะเบียนตามโต๊ะลำดับที่ตรงกับท่าน

3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน แจ้งลำดับที่ในประกาศให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทราบ แล้วลงลายมือชื่อในแบบ

4. รับหลักฐานการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ แล้วเดินไปยื่นหลักฐานเพื่อรับบัตรคิวที่เต็นท์จ่ายบัตรคิว

5. นั่งรอในเต็นท์เพื่อรอเรียกคิวรับสิ่งของพระราชทาน (รองรับ 700 ที่นั่ง)

6. เริ่มรับสิ่งของพระราชทานในเวลา 11.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นประธานรับสิ่งของพระราชทานเป็นลำดับแรก

7. เข้ารับสิ่งของพระราชทานตามลำดับที่ได้รับโดยจะเรียกเข้ารับครั้งละ 10 คน

วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.30 น.

สำหรับผู้ที่ไม่มาเข้ารับสิ่งของพระราชทานด้วยตนเองในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สามารถติดต่อขอรับสิ่งของพระราชทานด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 15.30 น.  

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 9.00 น. และเริ่มปั่นเพื่อพ่อเวลา 15.00 น. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2558 หรือผู้ที่ไม่ได้เข้ารับสิ่งของพระราชทานสามารถใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมปั่นเพื่อพ่อได้

 


คำค้นหา ปั่นเพื่อพ่อ
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด