ผวจ.อย. มอบนโยบายสังกัด มท. เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผวจ.อย. มอบนโยบายสังกัด มท.

ผู้เขียน:  มาริษา มุขสมบัติ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:07 น.

 อ่าน 2,899

วันนี้ 13 ม.ค.59 เวลา 09:30 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปมอบนโยบาย และรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เน้นให้ยึดหลักการทำงานบูรณาการร่วมกัน และ หลัก"ประชารัฐ" โดยให้ทุ่มเทกับงานใน ๓ ลักษณะ ได้แก่

(๑) งานในภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ (งาน Function)
(๒) งานตามนโยบายรัฐบาล คสช. และมาตรสำคัญของรัฐบาล
(๓) งานความคิดริเริ่มของจังหวัด  เช่น เรื่องการรักษาความสะอาด ตามนโยบายเร่งด่วนจังหวัด "อยุธยาเมืองน่าอยู่ เชิดชูมรดกโลก"

และขอบคุณที่ได้ทำงานด้วยดีมาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ  โดย นายทรงกลด  สว่างวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวสรุปอัตรากำลังและงบประมาณโดยรวม  ก่อนที่ทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะแนะนำตัว และรายงานผลการดำเนินงานโดยสรุป

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคกลาง นำคณะบุคลากร มาสวัสดีปีใหม่
และขอรับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด