นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านที่จะได้รับพระราชทานกองทุนแม่ฯ ปี ๒๕๕๓ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านที่จะได้รับพระราชทานกองทุนแม่ฯ ปี ๒๕๕๓

ผู้เขียน:  วิเชียร ตรีณาวงษ์ จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 06:02 น.

 อ่าน 2,909

นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๕๓ ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒๐ หมู่บ้านๆละ ๕ คน รวม ๑๐๐ คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอๆละ ๑ คน รวม ๑๖ คน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๑๖ คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหมู่บ้านที่จะได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนแม่ฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด