สนง.สวัสดิการฯ พิธีมอบใบประกาศโครงการโรงงานสีขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนง.สวัสดิการฯ พิธีมอบใบประกาศโครงการโรงงานสีขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  อำภาภรณ์ แม้นชื่น จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20:26 น.

 อ่าน 4,444

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการโรงงานสีขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก้าวสู่นิคมอุตสาหกรรมสีขาว แห่งที่ ๒ ของประเทศ
                 
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยได้กำหนดปฏิบัติการ “ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน”จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการโครงการสถานประกอบการป้องกันยาเสพติดซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าโครงการฯ ทั้งนี้โครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาวเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมภายใต้โครงการหลักสถานประกอบการป้องกันยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                นิคมอุตสาหกรรมสีขาวเป็นการยกระดับโครงการโรงงานสีขาว  โดยความร่วมมือของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมที่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการแห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อำเภอนครหลวง ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๔ แห่ง และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาวแห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย     โดยพร้อมเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายณรงค์ อ่อนสอาด) ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และมอบธงสัญลักษณ์โรงงานสีขาวแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลูกจ้างโดยถือเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อขยายผลการดำเนินงานสู่นิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในพื้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป
 
------------------------------------
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร./โทรสาร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๕๔๗
ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด