สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียมาศึกษาดูงานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียมาศึกษาดูงานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  บังอร ไกรนิยม จาก สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:55 น.

 อ่าน 1,323

คณะจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย จำนวน ๑๓ คน นำโดย H.E. Ato Mekuria Haile รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาเมืองและการก่อสร้าง (Minister, Ministry of Urban Development and Construction) และ H.E. Sileshi Getahun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (State Minister, Ministry of Agriculture) จะเดินทางมาศึกษาดูงานกรมที่ดิน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานที่ดินทั้งในเขตเมืองและชนบทของประเทศไทย ขั้นตอนการจดทะเบียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การสำรวจรังวัด ฯลฯ โดยมาดูงาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด